Kataloog

Portaalid, infoportaalid

+372 6201700
Riiklik tarbijakaitse on tarbija õiguste seaduslik kaitse, mida viiakse ellu riiklike vahenditega üldsuse heaolu nimel. Nendeks riiklikeks vahenditeks on seadusandlikud aktid ning järelevalve korraldamine seaduste täitmise üle