Kasutustingimused

Veebilehe www.infoportaal.ee haldaja on Õde & Vend OÜ, Reg.nr. 12186040
Veebilehel kasutajaks registreerumine ja erineva info avaldamine on tasuta.
www.infoportaal.ee keskkonnas kasutajaks registreerudes kinnitad, et oled tutvunud  ja nõustud tingimustega ning kohustud neid täitma alljärgnevas:

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1 Tingimused kehtivad kõikide www.infoportaal.ee registreerinud kasutajatele.
1.2 Lehe haldaja ei vastuta kasutaja poolt avaldatava teenuse info ega seaduslikkuse eest.
1.3 Lehe haldaja ei vastuta Kasutajale ega kolmandatele isikutele tekkinud kahjude või kulude eest, mis võisid tekkida info sisestamisel infoportaali.
1.4 Veebilehel www.infoportaal.ee avaldatud tekst, pildid, logod ja sloganid jms on autoriõigustega ja autoriõigustega kaasnevate õigustega kaitstud vastavalt autoriõiguse seadusele ja teistele Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

2. KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Registreerimisel kasutajaks, esitama õiged  isiku- ja kontaktandmed.
2.2 Keelatud on kasutada Veebilehte ebaseaduslikeks tehinguteks.
2.3 Kasutaja vastutab isiklikult veebilehele www.infoportaal.ee sisestatud info eest.
2.4 Kasutajal on õigus esitada veebilehe haldajale avaldus oma kasutajakonto sulgemiseks.

3. VEEBILEHE HALDAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Veebilehe haldaja jätab endale õiguse ühepoolselt lõpetada Kasutaja juurdepääs veebilehe teenustele, kustutada või muuta info sisu, kui avaldatud sisu on solvav, ebaeetiline või seadusevastane.
3.2 Avalikest allikatest saadud isikuga seotud andmeid on Veebilehe haldajal õigus piiranguteta levitada
3.3 Isikuandmed, mis on kasutaja poolt sisetatud www.infoportaal.ee registreerimisvormil, kasutatakse veebikeskkonnas teenuste osutamiseks ja kasutajaga suhtlemiseks..
3.4 Veebilehe haldaja võib teha igal ajal muudatusi ja täiendusi veebilehel, ilma eelnevalt kasutajat teavitamata.